Jyväskylä universitet prövade sensorsystem för kemiska attacker tillsammans med Greklands armé

Forskare från Jyväskylä universitet är med och utvecklar TOXI-triage, ett system som kan identifiera livsfarliga gifter och kemiska attacker.

Antiterrorismteknologin TOXI-triage har testats för första gången i praktiken i Grekland tillsammans med grekiska försvarsmaktens experter, skriver Jyväskylä universitet i ett pressmeddelande. I en simulerad kemisk attack användes en miniatyrversion av teknologin och dekontamineringen prövades också.

Den trådlösa apparaten upptäcker livsfarliga ämnen och deras spridning. Det är frågan om ett EU-finansierat projekt som involverar över hundra personer från femtio länder.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02