Jyväskylä universitet anställer arbetslivsprofessor med fokus på fotboll

Jyväskylä universitet och Finlands Bollförbund siktar på att anställa en arbetslivsprofessor med fokus på fotboll. Bild: Sebastian Backman/SPT

Arbetslivsprofessuren är femårig och månadslönen 5 700-6 000 euro, meddelar Jyväskylä universitet.

Jyväskylä universitet tar emot ansökningar till den nya posten som arbetslivsprofessor med fokus på forskning och utveckling inom fotbollen. Arbetslivsprofessorn anställs vid universitetets idrottsvetenskapliga fakultet.

Arbetslivsprofessuren lediganslås för tiden 1 maj 2020-30 april 2025. I början är arbetslivsprofessorns månadslön 5 700-6 000 euro beroende på kompetens och arbetserfarenhet, meddelar universitetet. Ansökningstiden till arbetslivsprofessuren går ut den 21 februari.

Arbetslivsprofessuren är ett samarbetsprojekt mellan Jyväskylä universitet och Finlands Bollförbund. Till arbetslivsprofessorns uppgifter hör bland annat att leda Bollförbundets forskningsarbete och att skapa ett forskningsprogram som stöder utvecklingen av fotboll och futsal. Arbetslivsprofessorn ska också hålla koll på internationell forskning om fotboll.

Jyväskylä universitet och Bollförbundet meddelade i augusti att man kommit överens om att inrätta en arbetslivsprofessur vid universitetets idrottsvetenskapliga fakultet. Då hette det att den nya arbetslivsprofessorn skulle börja jobba den 1 januari.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning