Jyrki Katainen: Populismen hotar fördärva EU

Bild: EPA/OLIVIER HOSLET

Finlands EU-kommissionär Jyrki Katainen (Saml) säger att populismens segertåg håller på att driva EU i fördärvet. Katainen tog starkt ställning mot populismen i en intervju för webbtidningen Politico.

Jyrki Katainen sade att populisterna erbjuder billiga och enkla lösningar på invecklade problem.

– Om vi fortsätter på den här vägen så är det slutet för civilisationen, varnade han.

– Har ni någonsin i ert privata liv hört att ni kan nå någonstans genom att erbjuda enkla lösningar på svåra problem? Jag erbjuder svåra lösningar trots att jag vet att ni hatar mig, men jag gör det för att jag tror att det är ansvarsfullt.

Katainen är EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

I intervjun tog Katainen också ställning till behovet av att fördjupa eurozonen. Han sade att det behövs mera solidaritet i eurozonen, men för att nå dit måste de ekonomiska skillnaderna mellan euroländerna bli mindre. Katainen sade att det inte är en bra och rejäl lösning med permanenta inkomstöverföringar från ett land till ett annat.

– Känslan av det saknas renhårighet måste lösas innan det är möjligt att fördjupa valutaunionen. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning