Justitieombudsmannens kansli utreder inte Finlands Skådespelarförbunds klagomål

Skådespelarförbundet framhåller att de aldrig har motsatt sig nödvändiga restriktioner, men anser fortfarande att kulturbranschen är försatt i en ojämlik position. Bild:

Finlands Skådespelarförbund anser att regionförvaltningsverkets beslut gällande sammankomstbegränsningar är lagstridigt och försätter kulturbranschen i en ojämlik position.

Suomen Näyttelijäliitto ­­­­- Finlands Skådespelarförbund lämnade förra torsdagen in ett klagomål till justitieombudsmannens kansli.

Klagomålet handlade om regionförvaltningsverkets beslut gällande sammankomstbegränsningar till följd av coronaviruset. Enligt förbundet är det inte ekonomiskt lönsamt att organisera teaterföreställningar med ett krav på två meters avstånd i publiken.

Knappt en vecka senare fick förbundet svar från justitieombudsmannens kansli: ärendet kommer inte att utredas.

Problemet är att även om de beslut som regionförvaltningsverket fattat går att överklaga så framskrider inte förvaltningsdomstolens behandling av klagomålen, förklarar Elina Kuusikko, verksamhetsledare vid skådespelarförbundet.

Förbundet kan inte överklaga

Skådespelarförbundet kan inte själv överklaga regionförvaltningens beslut eftersom de inte är direkt berörda av besluten. Däremot vet förbundet att till exempel teatrar har överklagar beslutet.

–  Att lämna in ett klagomål till justitieombudsmannens kansli var det enda vi kunde göra, även om vi visste att de högst troligen inte skulle ta ställning i ärendet, säger Kuusikko.

–  I allmänhet har problemet varit att regionförvaltningsverket har fattat beslut som de här. Och sedan när de överklagats framskrider inte ärendet.

Skådespelarförbundet framhåller att de aldrig har motsatt sig nödvändiga restriktioner. Men förbundet anser fortfarande att regionförvaltningsverkets beslut är lagstridigt och försätter kulturbranschen i en ojämlik position.

"Om man måste begränsa, begränsa oss då i samma utsträckning som resten av samhället, inte mera", säger Risto Autio, ordförande för förbundet, i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning