Justitieministerns medarbetare brottsmisstänkt - säger upp sig direkt

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Justitieminister Antti Häkkänens (Saml) specialmedarbetare Tapani Mäkinen säger upp sig. Som orsak uppger Mäkinen att en okänd person polisanmält honom.

Polisen undersöker om Tapani Mäkinen eventuellt har gjort sig skyldig till mutbrott och till missbruk av tjänsteställning. Mäkinen meddelade om sitt avsked på Facebook.

– Bästa vänner på Facebook. Jag är ledsen över att berätta det här. En okänd person har polisanmält mig. Polisen utreder om jag gjort mig skyldig till mutbrott och missbruk av tjänsteställning. Jag konstaterar bara att jag är oskyldig till det som man misstänker mig för. Jag vill ge polisen arbetsro och det här betyder också att jag under tiden för utredningen inte har några kommunala förtroendeuppdrag, skriver Mäkinen.

Mäkinen understryker att undersökningen inte har med uppdraget som specialmedarbetare att göra utan med händelser i början av år 2015 då han innehade förtroendeuppdrag i Vanda. Mäkinen var ordförande för stadsstyrelsen i Vanda under åren 2009 till 2017.

Genominformation förutspås ge bättre hälsa – men vad är ett genom egentligen?

Människans arvsmassa, hennes genom, är som ett bibliotek med oerhört mycket information. Därför väntas genominformation ge svar på många frågor om sjukdomar. 23.5.2018 - 00.00