Justitieminister Henriksson träffade Sametinget

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) mötte Sametinget i Helsingfors på torsdagen. Foto: Catariina Salo/SPT Bild: Catariina Salo/SPT

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) diskuterade samernas rättigheter i Helsingfors på torsdagen.

Vid mötet diskuterades kommande projekt som berör samernas rättigheter, och Sametinget fick ge sina synpunkter på projekten. Frågor som behandlades var bland annat den fortsatta beredningen av sametingslagen utifrån det nuvarande beredningsmaterialet och möjligheterna att främja samernas språk, kultur och traditionella näringar.

Parterna kom överens om att upprätthålla en god kontakt och fortsätta med dialogen även i framtiden.

I mötet deltog Sametinget presidium och företrädare för Sametinget, justitieministern och statssekreterare Raimo Luoma från statsrådets kansli. Mötet ordnades på Sametingets initiativ.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning