Justitieminister Henriksson ska förhandla med Sametinget om valtvist

Justitieminister Anna-Maja Henriksson poängterar samernas rätt att påverka frågor som berör dem själva. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Henriksson säger att det är mycket viktigt att upprätthålla ett gott samarbete med Sametinget.

Sametinget har i ett brev bett statsrådet om en snabb förhandling kring frågor som gäller sametingsvalet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har gett ett positivt svar på Sametingets begäran, meddelar Justitieministeriet.

– Rätten att vara med och påverka i frågor som gäller dem själva hör till samernas grundlagsenliga rätt som urfolk, säger Henriksson.

Enligt Henriksson lyfts samernas ställning fram på många ställen i regeringsprogrammet.

– Nu är en bra tidpunkt att höra Sametingets åsikter om reformerna och hur de kan genomföras.

Sametinget och HFD oeniga

I början av augusti avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen att Sametingens valnämnd agerat fel då 94 personer ströks från vallängden.

Sametinget och HFD har redan tidigare varit oeniga om vem som ska få officiell status som same. De 94 personer som Sametingets valnämnd strukit från listan är sådana som HFD åren 2011 och 2015 lagt till.

Att upptas i samernas vallängd innebär i praktiken att bli erkänd som same. Sametinget är samernas högsta beslutande organ och de som upptas i vallängden får rätt att rösta och ställa upp i sametingsval. För att bli upptagen krävs att man uppfattar sig som same och har eller har haft samiska som hemspråk.

FN:s människorättskommitté har tidigare gett samerna rätt och kritiserat Finland för att ha brutit mot samernas rättigheter. Enligt människorättskommittén har HFD inte rätt att besluta vem som ska få officiell status som same, utan det ska vara upp till samerna.

Sametinget har 21 ledamöter och 4 ersättare som utses genom val för fyra år i taget. Nästa val är i september.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning