Justitieminister Häkkänen vill förbjuda minderårigas äktenskap

Justitieminister Antti Häkkänen ligger det i barnets intresse att bestämma om äktenskap först som myndig. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) vill slopa möjligheten för minderåriga att ingå äktenskap i Finland.

Enligt Antti Häkkänen är religiösa eller kulturella skäl inte tillräckligt starka grunder för att tillåta äktenskap för minderåriga, skriver Justitieministeriet i ett pressmeddelande.

– Det ligger i barnets intressen att han eller hon först efter att ha blivit myndig kan ingå äktenskap av sin egen vilja. Barnets bästa förutsätter att man inte längre i finsk lagstiftning tillåter äktenskap för minderåriga, säger Häkkänen.

Enligt Häkkänen skulle det sända en stark signal också i internationella sammanhang och visa att Finland arbetar för att främja flickors rättigheter. I nästan alla nordiska länder håller man på att slopa minderårigas möjlighet att gifta sig.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03