Justitieminister Häkkänen vill förbjuda minderårigas äktenskap

Justitieminister Antti Häkkänen ligger det i barnets intresse att bestämma om äktenskap först som myndig.Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) vill slopa möjligheten för minderåriga att ingå äktenskap i Finland.

Enligt Antti Häkkänen är religiösa eller kulturella skäl inte tillräckligt starka grunder för att tillåta äktenskap för minderåriga, skriver Justitieministeriet i ett pressmeddelande.

– Det ligger i barnets intressen att han eller hon först efter att ha blivit myndig kan ingå äktenskap av sin egen vilja. Barnets bästa förutsätter att man inte längre i finsk lagstiftning tillåter äktenskap för minderåriga, säger Häkkänen.

Enligt Häkkänen skulle det sända en stark signal också i internationella sammanhang och visa att Finland arbetar för att främja flickors rättigheter. I nästan alla nordiska länder håller man på att slopa minderårigas möjlighet att gifta sig.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33