Justitiekanslersämbetet: Halvår behövs mellan lag och landskapsval

Enligt ett utlåtande från Justitiekanslersämbetet borde det förflyta cirka sex månader mellan behandlingen av den nya social- och hälsovårdslagen och landskapsvalet.

Kanslichef Kimmo Hakonen på Justitiekanslersämbetet gav sin syn på tidtabellen i riksdagens social- och hälsovårdsutskott på tisdagen, skriver Iltalehti.

Utlåtandet har en stor betydelse eftersom Justitiekanslern övervakar att regeringens och ministeriernas verksamhet är lagenlig. Hakonens utlåtande utgår från grundlagens bestämmelser.

Regeringens målsättning är att den nya social- och hälsovårdslagen ska godkännas den första juli. Det här innebär att landskapsvalet kunde ordnas tidigast i december i år eller i januari 2019 – i stället för den 28 oktober i år, vilket är regeringens ursprungliga plan.

Justitieministeriets valchef Arto Jääskeläinen har anmält avvikande åsikt och anser att valet kan ordnas den 28 oktober enligt den ursprungliga tidtabellen, trots Justitiekanslersämbetets utlåtande.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03