Här är Rinnes frågor till partierna

Bild: Niklas Tallqvist

SDP:s ordförande Antti Rinne får börja försöka pussla ihop en regering.

Representanter för riksdagsgrupperna valde precis som väntat Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne till regeringssonderare under fredagsförmiddagen. Nu börjar Rinnes arbete med att försöka förhandla ihop en regering och han har sammanställt en lista med frågor till de andra partierna för att kunna lägga grunden för ett eventuellt gemensamt regeringsprogram.

Rinne uppskattar att de partier som inleder mer specifika förhandlingar om ett regeringssamarbete klarnar efter den 7 maj. Han hoppas få ihop en regering före juni för att ge regeringen tid att förbereda sig för Finlands ordförandeperiod i Europeiska unionen.

Rinne konstaterar också att Europaparlamentsvalet i maj bör tas i beaktande under regeringsbildningsprocessen.

– Det kan vara en bra idé att ta pauser så att EU-valet och regeringsbildningen inte blandas ihop med varandra, sade Rinne

SDP:s frågebatteri består av elva temaområden och ett stort antal tilläggsfrågor till dem. Rinne vägrade utnämna någon specifik fråga till SDP:s knäckfråga.

1. Finland arbetar för koldioxidneutralitet och naturens mångfald.

a. Förbinder ni er att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader?

Förbinder ni er till att Finland ska var koldioxidneutralt 2035 och koldioxidnegativt strax efter det?

b. Vilka åtgärder anser ni krävs för att bekämpa klimatförändringen i olika samhällsområden?

c. Vilka är de mest centrala åtgärderna för att bevara och förbättra naturens mångfald?

2. Finland med globalt inflytande.

a. Hur ska Europeiska unionen utvecklas? Vilka är de mest centrala målen för Finland som ordförandeland?

b. Kan ni stödja den linje för Finlands utrikespolitik som man senast kommit överens om?

c. Vilken roll ska Europa ta i samarbetet med Afrikanska unionen för att utveckla Afrika?

d. Accepterar ni att Finlands finansiering av bistånd höjs till 0,7 procent av bnp? Inom vilken tidsram ser ni det som möjligt?

3. Finland – en trygg rättsstat.

a. Beskriv er uppfattning om Finland som rättsstat och berätta om era åtgärder för att stärka den. Hur skulle ni stärka mänskliga rättigheter i Finland? På vilket sätt är ni redo att stödja nationalspråkens ställning i Finland?

b. Vilken är er uppfattning om kvalitet i beredningen av lagstiftning och är ni redo att godkänna lagberedning som utgår från kommittéer?

c. Vilka är de inre säkerhetsriskerna och hur skulle ni stärka landets säkerhet?

d. Är ni redo att stödja den linje i Finlands utrikespolitik som man senast kommit överens om?

4. Livskraft i Finland.

a. Ser ni att Finland kan bygga ny exportbaserad tillväxt genom lösningar på klimatkrisen och andra megatrender? Ser ni det som nödvändigt att göra upp en strategi för en livskraftig hållbar ekonomisk tillväxt? Vilka är då huvudpoängerna?

b. Hurdana åtgärder behövs för att utveckla metropolområdet, växande stadsområden, regionala centrum och glesbygden?

c. Hur skulle ni garantera Finlands trafikinfrastruktur och utveckla den? Hur ska ni finansiera er lösning?

5. Tillit och jämlikhet på arbetsmarknaden.

a. Hur skulle ni utveckla bestämmelserna om arbetet i samarbete med arbetsmarknadens parter? Godkänner ni de nuvarande bestämmelserna som minimikrav för arbetslivet?

b. Hur skulle ni förnya familjeledigheterna?

c. Vilka är era mest centrala lösningar för att främja jämställda löner?

6. Hållbar ekonomi.

a. På vilket sätt skulle ni se till att sysselsättningsgraden höjs klart över 75 procent på 2020-talet?

b. Beskriv de faktorer som kan garantera hållbara offentliga finanser, speciellt då man beaktar befolkningsutvecklingen.

7. Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland.

a. Hur skulle ni stärka vårdtjänsterna och socialbidragen? Beskriv speciellt åtgärderna för att stärka tjänsterna för äldre. Vilka är era åtgärder för att minska fattigdom bland barnfamiljer?

b. Hur ska ni finansiera åtgärderna? Beskriv era åtgärder konkret.

c. Vilka faktorer anser ni skapar ojämlikhet i samhället och hur skulle ni minska på det?

8. Kunskap, bildning och innovationer.

a. Anser ni att det behövs mer investeringar, forskning och utbildning för hållbar ekonomisk tillväxt? Beskriv era åtgärder konkret.

b. Anser ni att hela årskullen bör få utbildning på minst andra stadiet? Beskriv era åtgärder för att nå målet.

c. Hur skulle ni se till att inlärningen fortsätter genom hela arbetskarriären?

d. Hur skulle ni främja kulturens ställning i Finland?

9. En helhetsreform av socialskyddet kräver flera valperioder. Är ni redo att slå ihop olika bidrag och godkänna en gemensam bidragsnivå, trots olika orsaker till bidraget, för att främja sysselsättningen, höja utbildningsnivån, minska fattigdom och ojämlikhet och förbättra deltagandet i samhället?

10. Skicka era utgångspunkter för att förnya social- och hälsovården.

11. Är ni redo att delta i en majoritetsregering som leds av Socialdemokraterna och vilka är era möjliga knäckfrågor?

Det blev dock tydligt att SDP förberett sig på utdragna förhandlingar om ekonomiska vägval. SDP och Samlingspartiet tippas allmänt vara en sannolik bas för en ny regering, men partiernas finanspolitik skiljer sig från varandra.

Rinne var kortfattad i sin kommentar om ämnet.

– Finanspolitiken är naturligtvis viktig eftersom den är ett verktyg som behövs för att göra de satsningar man vill göra.

Socialdemokraterna är det största partiet i riksdagen, och riksdagens största parti brukar bilda regering och ha hand om statsministerposten.

Majoritetsregeringar är det vanligaste i Finland, vilket innebär att regeringspartierna har majoritet i riksdagen och endast behöver hitta stöd för sin politik i de egna leden.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning