Finlands riksåklagare Matti Nissinen åtalas

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen har beslutat väcka åtal mot riksåklagare Matti Nissinen för brott mot tjänsteplikt, meddelar justitiekanslersämbetet. Åtalet ska behandlas i Högsta domstolen.

Enligt biträdande justitiekanslern finns det sannolika skäl att misstänka att Nissinen har deltagit jävig i behandlingen av ledarskapsträningsköp för åklagarväsendet.

Nissinen har i förundersökningen bestridit brottsmisstanken.

Jävmisstankarna handlar om att Nissinen misstänks ha köpt utbildningstjänster för över 74 000 euro från ett företag där hans bror var styrelseordförande. Bolaget hade gett ledarutbildning till åklagare.

Biträdande justitiekansler Hakonen, som är åklagare i fallet, anser att det finns sannolika skäl att misstänka Nissinen för brott.

Blev riksåklagare 2010

Under perioden då de misstänkta brotten ska ha begåtts var Nissinen först chef för åklagarämbetet i Östra Finland och sedan riksåklagare.

Nissinen har tidigare sagt till FNB att hans chef tidigare skickat honom på utbildning till broderns företag Deep Lead och att han sedan tog upp utbildningen vid Östra Finlands åklagarämbete.

Nissinen blev riksåklagare 2010 och inledde då en diskussion om ledarberedskapen inom Riksåklagarämbetet. Nissinen berättade för FNB att han tagit upp Deep Lead eftersom åklagarämbetet i Östra Finland och flera andra åklagarämbeten anlitat företaget.

Misstänks för uppsåtligt brott

Det är Centralkriminalpolisen som har utrett Nissinens förehavanden. I början av utredningen misstänktes han för oaktsamhet i upphandlingen. Senare har polisen ansett att Nissinen måste ha insett att han handlade mot lagen.

Justitieministeriet har stängt av Nissinen från hans tjänst, och innan dess har Nissinen varit tjänstledig. Justitieministeriet ansåg att den pågående brottsutredningen försvagar Nissinens förutsättningar att sköta tjänsten som riksåklagare.

För tillfället sköts riksåklagarens uppgifter av biträdande riksåklagare Raija Toiviainen.

Riksåklagaren är landets högsta åklagarmyndighet. Riksåklagaren utnämner häradsåklagare, är med och utvecklar lagstiftningen, ger allmänna direktiv till åklagarna och övervakar åklagarna. Dessutom verkar riksåklagaren som åklagare i fall.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning