Helsingfors stadsfullmäktige godkänner högre pris för broarna till Degerö

Ordförande Fatim Diarra (Gröna) svingade klubban under diskussionen om Kronbroarna. Bild: Timo Kari

Helsingfors stadsfullmäktige har sagt ja till att Kronbroarna byggs till ett högre pris.

Så var den här, debatten som alla nyvalda lokalpolitiker i Helsingfors väntat på. Den om huruvida det är okej att broarna till Degerö kostar mer än det ursprungligen var tänkt.

Många hade valt att vara på plats i stadshuset på onsdagskvällens stadsfullmäktigemöte. På Senatstorget utanför hällde regnet tröstlöst ner samtidigt som Janet Echelmans temporära färggranna och hängande nätskulptur lyste upp i mörkret och fick den helsingforsbo som vågat sig ut att stanna upp.

Signalen innan mötet var att stödet för Kronbroarna fortfarande är stabilt hos de stora partierna. Så blev det också.

Majoriteten av stadsfullmäktige röstade för att godkänna det nya priset för Kronbroarna, 326 miljoner euro. Det är en ökning på 59 miljoner med dagens prisnivå.

– Den här bron betjänar inte bara Degerö, utan hela östra Helsingfors. Utan broarna skulle metrons kapacitet överstigas mycket snabbt, vilket skulle betyda att trafiken i östra Helsingfors stockas, sade biträdande borgmästaren och fullmäktigeledamoten Paavo Arhinmäki (VF).

Rösterna föll 69-15 till fördel för broarna och den högre kostnaden. Det var då Marcus Rantalas (SFP) förslag om att skicka Kronbroarna tillbaka till tjänstemännens ritbord som behandlades.

Samlingspartiet, Gröna, SDP, Vänsterförbundet, Rörelse nu och Centern röstade för kostnadsöverskridningen, och i förlängningen broarna.

SFP hade manngrann uppslutning bakom Rantalas förslag, och fick stöd av Sannfinländarna och KD:s Mika Ebeling. Den enda som röstade tvärt emot sitt eget parti och ville skicka broarna till ny beredning var Samlingspartiets Harry Bogomoloff. En person röstade blankt, och det var Sannfinländarnas tidigare partiledare Jussi Halla-aho.

I sitt förslag hade Rantala önskat att man utreder alternativ till broarna, som färjtrafik, elbussar och snabbspårväg till Hertonäs station.

Björn Månsson (SFP) argumenterade för alternativ till broarna. Bild: Timo Kari

"Sorgligt"

Egentligen godkändes Kronbroarna av fullmäktige redan 2016, som då satte ett maxtak på 259 miljoner euro. Men eftersom kostnaderna tickat förbi gränsen, måste politikerna godkänna den nya summan.

– Som förtroendevald känns det ganska sorgligt att vi är i den här situationen igen. Det visar att Helsingfors inte alltid är så proffsig när det gäller projekthantering och budget, sade Marcus Rantala.

Och fortsatte:

– Den överskridning som fullmäktige behandlar i dag är knappast den sista. Här saknas delar, som linjen till centrum och den i Uppby. Priset stiger, samtidigt som längden på spårvägen blir kortare.

Enligt Otso Kivekäs (Gröna) är kostnadsöverskridningar beklagliga.

– Man behöver ha perspektiv. Kostnaderna för det här projektet har stigit till 326 miljoner euro, när de ursprungligen var 259. Det är en ökning på under 20 procent.

Han konstaterar att procenten ändå är mindre än överskridningen för bygget av Västmetron.

Mirita Saxberg (Saml) försökte föreslå inbesparningar genom att utreda om det planerade hybridkvarteret med en spårvagnsdepå kan undvikas på Degerö. Hon fick inte gehör för tanken. I bakgrunden suppleanten Oona Hagman (Rörelse nu). Bild: Timo Kari

Senare till centrum

Det nya pris, som fick tummen upp på onsdagen, omfattar bygget av spårvägen från Hagnäs till Degerö och de tre Kronbroarna. Sträckan Hagnäs-centrum byggs senare, och priset på den ingick inte i kvällens beslut.

Den 1 kilometer långa spårvägsslingan på Degerö, mellan köpcentret i Uppby och Ilomäkivägen, förverkligas möjligtvis i ett senare skede. Spårvägssnutten har beräknats kosta drygt 20 miljoner euro.

Ett av fullmäktigeperiodens största beslut fattades i stadshuset på onsdagen. Bild: Timo Kari

Under kvällen godkände fullmäktige också en överskridning av anslagen för de anslutande byggena till Kronbroarna. Det är frågan om en överskridning på 17,4 miljoner euro i det här årets budget. De anslutande byggena består bland annat av att fylla ut strandlinjen i Hagnäs, bygga en ny bro över Brobergssundet och av arbeten i Kronbergsstranden.

Som HBL tidigare har skrivit har koldioxidavtrycket för byggandet av broarna inte räknats ut. Bland stadsplanerare och arkitekter i Finland väcks allt oftare frågor om inte massiva byggprojekt ska utvärderas utifrån utsläppen när de byggs.

Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) i fullmäktigesalen. Bild: Timo Kari

Artikeln har uppdaterats.

Rättelse: Tidigare stod det att rösterna föll 71-8 till fördel för att broarna får kosta mer när Laura Korpinens (Sannf) förslag om att förkasta kostnadsökningen behandlades. Men de facto avgjordes frågan om broarnas kostnadsökning redan då Marcus Rantalas förslag om återremittering behandlades. Hans förslag godkändes inte, utan rösterna föll 69-15 till fördel för kostnadsökningen.

Läs också:

Klimatavtrycket från betongen i nya Kronbroarna har inte räknats ut

De Gröna litar på att Helsingfors bygger broarna klimatsmart

Under fullmäktiges möte kom flera motförslag och åtgärdsmotioner om Kronbroarna.

Det var inte bara Marcus Rantala (SFP) som föreslog att broarna skickas tillbaka till tjänstemännen för ny planering.

Också Mari Rantanen (Sannf) ville samma sak. Hon ansåg att utredningen om projektets totala kostnader borde bli klar innan man fattar något beslut av tilläggsfinansiering.

Hon fick inget stöd, rösterna föll 66-18 till fördel för att broarna får kosta mer.

Laura Korpinen (Sannf) försökte fälla broarna genom att kräva att de förkastas helt.

Hon ansåg att Degerö inte behöver några nya broar, eftersom det finns en metrohållplats på Degerö och man kan utöka antalet anslutningsbussar.

Korpinen fick inte gehör. Bara 8 personer stödde hennes förslag, medan 71 ledamöter röstade för broarna.

Inga av åtgärdsmotionerna fick heller tillräckligt med röster för att godkännas.

Till exempel ville Sirpa Asko-Seljavaaras (Saml) att tjänstemännen utreder om det går att låta utsläppsfria fordon köra på bron.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning