Just nu: Ja till Nordeas Finlandsflytt

Styrelseordförande Björn Wahlroos och vd Casper von Koskull tar plats vid Nordeas bolagsstämma på Grand Hotel i Stockholm. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Nordeas stämma röstar ja till att flytta huvudkontoret från Sverige till Finland.

Det var många Nordeaägare som i ett snöigt Stockholm tog sig till årsstämman i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Nästan tusen personer totalt, enligt Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer på Nordea.

Ovanligt många, cirka 200 stämmodeltagare, kom från Finland. TT träffar en tillrest ägare från grannlandet, som av allt att döma kan bli värdland till Nordea i framtiden.

– Jag tror jag kommer rösta för en flytt, men jag är inte helt övertygad ännu. Så jag kommer att lyssna på vad styrelsen har att säga innan jag bestämmer mig, säger 33-åringen Panu Kajova från Helsingfors, som köpte sina Nordeaaktier för tre år sedan.

Andra stämmodeltagare har dock bestämt sig.

Sampo största ägare

Sedan svenska staten 2013 sålde sitt sista innehav i Nordea har storbankens styrelse dominerats av försäkringskoncernen Sampo, med 21,3 procent av aktierna. I övrigt utgörs bankens storägare av så kallade institutionella ägare.

Här är de tio största ägarna:

Namn Antal aktier, miljoner Ägarandel, procent

Sampo 860,4 21,3

Nordea Fonden 158,2 3,9

Alecta 117,1 2,9

Swedbank Robur 101,3 2,5

Blackrock 85,1 2,1

Vanguard Funds 82,2 2,0

Norska oljefonden 70,2 1,7

AMF 66,6 1,6

Fidelity 62,3 1,5

Didner & Gerge 46,5 1,2

Antal aktier och ägarandel bygger på Nordeas avstämning i slutet av februari 2018.

Källa: Nordea

– Jag tycker det är ett märkligt beslut att man ska flytta, säger 30-åringen Christoffer Sederström, som köpte sina aktier 2010.

– Jag tycker man ser det kortsiktigt och att man ska vara kvar i Sverige då man är en svensk bank och fick hjälp av svenska skattebetalare i kriser, tillägger han.

Ingen större skillnad

Rigmor Bohman, 74, är en av ägarna som ställer sig bakom flyttbeslutet:

– De flyttar och jag tror inte det blir någon större skillnad för oss här i Sverige, säger hon.

Enligt Bohman är det viktiga med beslutet att Nordea får ingå i EU:s bankunion.

Hon får medhåll av ägaren Jörgen Hansson, 73, som skyller flytten på den svenska bankregleringen och höjda resolutionsavgifter.

TT: Så det är den rödgröna regeringens fel?

– Ja, det tycker jag.

Beslut om flyttförslaget

Bakom flyttförslaget står den finländska storägaren, försäkringskoncernen Sampo, vars vd Björn Wahlroos är styrelseordförande i Nordea.

Bland Nordeas institutionella ägare är det inför stämman bara AMF Pension som sagt att man röstar nej, medan Swedbank Robur och Alecta sagt att de säger ja.

Ägarrådgivaren ISS, som vägleder många av de utländska ägarna i Nordea, rekommenderar också att flyttförslaget godkänns.

För att flyttbeslutet ska kunna fattas av stämman krävs att två tredjedelar av de närvarande ägarna på stämman röstar ja.

Årsstämman, som inleddes klockan 14 finsk tid på Grand Hôtel i Stockholm, ska också ta ställning till ett utdelningsförslag enligt vilket banken delar ut 2,75 miljarder euro till ägarna.

Fyra hemmamarknader

Syftet med flytten är enligt vd Casper von Koskull i första hand att banken ska omfattas av EU:s bankunion, vilket antas ge ett stabilare och mer förutsägbart regelverk och samma spelregler som stora europeiska konkurrenter har.

– Huvudorsaken är att en bank med fyra hemmamarknader – Norge, Sverige, Finland och Danmark – och en balansräkning som jag tror är två gånger Sveriges bruttonationalprodukt är en bank som jag tror hör hemma i EU:s bankunion, sade Casper von Koskull till TT i en intervju dagarna före stämman.

Han tror inte att Nordeas kunder kommer att märka av något av flytten på kort sikt, men hoppas att det i framtiden ska öppna för mer kundvärde och därmed ökad kundnöjdhet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03