Juncker vill skynda på avvisningar, och skynda alla med i euron

Sista chansen. Kommissionsordförande Jean-Claude Juncker talar om sitt sista hela år före nästa EU-val. Bild: PA/STEPHANIE LECOCQ

Jean-Claude Juncker sade i sitt årliga linjetal att han vill se euron som en valuta för hela unionen, och Schengenområdet utvidgat till Rumänien och Bulgarien för att säkra de yttre gränserna.

Kommissionsordförande Jean-Claude Juncker fokuserade i årets State of the Union-tal på EU:s framtidsdiskussion.

Juncker inleder med att konstatera att det är lättare att tala i år än vid samma tid i fjol, då migrationen och Brexit prövade EU:s beslutsförmåga och medlemsländernas olika visioner om framtiden.

– Jag vill tacka ledarna för våra tjugosju medlemsländer, säger Juncker och syftar på alla utom Storbritannien, det vill säga de som deltar i framtidssamtalet.

Storbritannien kommer ändå att vara medlem fram till mars 2019. Juncker föreslår ett europeiskt toppmöte genast efter att det skett.

Vill ha alla med

Det har varit mycket tal om att EU i framtiden skulle bestå av klickar av länder som integreras i olika takt, men Juncker lade fram sin egen syn på saken: Alla ska med.

– Om vi vill att eurovalutan ska ena Europa, är det mer än en valuta. Eurons öde är att bli en gemensam valuta för hela området, sade Juncker och utlovade teknisk och finansiell hjälp för de medlemsländer som förbundit sig att gå med i euron när de uppfyller kriterierna.

Tidigare signaler om detta har väckt mycket debatt i Sverige, men kommissionen har avhållit sig från att ge några specifika tidsperspektiv. Danmark har enligt gällande fördrag rätt att stå utanför euron. Övriga länder som ännu står utanför är Polen, Tjeckien, Ungern, Kroatien, Rumänien och Bulgarien.

Juncker vill också se Schengenområdet utvidgat till Rumänien och Bulgarien, med motiveringen att de ligger vid unionens yttre gräns, som behöver enhetliga satsningar.

Han kom också med flera förslag som gäller toppstyrningen i Europa, bland annat upprepade han förslaget om ett slags gemensam ekonomi- eller finansminister.

Dessutom föreslår han också att det bara ska finnas en ordförande, alltså en kombinerad kommissions- och rådsordförande. Rådet, som består av medlemsländernas regeringar, har i dag en egen ordförande i Donald Tusk.

Om vi en dag vill ändra våra grundfördrag måste vi förstå oss på kompromiss. Det är inget dåligt eller fult. Det är en konstform att bygga broar och ena folk. Den som kämpar med kompromisser kämpar för demokratin, och kämpar för Europa.

Vill se effektiva avvisningar

Juncker säger i sitt tal att Europa inte är ett "fort", eftersom omkring 700 000 personer fått asyl i fjol. Men han vill se att avvisningar av personer utan uppehållstillstånd effektiveras.

– Jag vill vara tydlig om att de som inte har en anledning att stanna måste återvända till sina ursprungsländer. Det är det enda sättet att vara solidarisk med dem som verkligen behöver skydd, säger Juncker.

Han uppmanar också medlemsländerna att aktivare delta i den fond för investeringar i Afrika som EU sätter upp.

– Solidaritet är inte bara något vi ska tala om mellan medlemsländerna. Vår solidaritet med den Afrika och vår investeringsfond ska öppna möjligheter till jobb runtom på den afrikanska kontinenten.

Juncker sade också att det måste öppnas aktiva rutter för laglig jobbrelaterad migration, då den europeiska befolkningen åldras.

– Vi är en åldrande kontinent.

Röt till om Turkiet, Polen

Jean-Claude Juncker gav några skarpa ord om Turkiet och framför allt landets människorättsläge. Han gjorde klart att Turkiet inte kommer att ha möjlighet till EU-inträde under en överskådlig framtid.

Sluta kalla våra medlemsländer och statschefer för fascister och nazister!

– Journalister ska finnas på redaktionerna och inte i fängelset, sade Juncker.

– Och sluta kalla våra medlemsländer och statschefer för fascister och nazister! fortsatte han.

Om Polen talade han inte vid namn, men det var en tydlig känga mot Polen då Juncker upprepade gånger talade om rättsstaten och rättstatssystemet som ett fundament som EU inte kompromissar om. Polen är föremål för granskning på grund av landets omvälvningar i domstolar och massmedia.

"Ekonomin återhämtar sig"

– Under de senaste två åren har Europas tillväxt varit större än den i USA, två procent för hela unionen, och 2,2 procent för euroområdet. Arbetslösheten är den lägsta på nio år, sade Juncker.

Han fortsatte med att tala om rättvisa inom arbetslivet, och att människor ska få samma lön för lika jobb på samma ställe.

– Det finns ingen logik ifall vi bara har en bankunion, som övervakar bankerna, men ingen instans som övervakar rättvisan mellan dem som jobbar inom samma marknad, säger Juncker.

Han talar också om handeln – en fråga som väckt mycket debatt på grund av frihandelsavtalens konstruktion och särskilt investeringsskyddet.

– Jag förbinder mig till att nya förhandlingar ska ske med största möjliga transparens. EU ska ha det sista ordet om avtalen, sade Juncker efter hård kritik mot bristen på insyn i bland annat de tidigare handelsavtalsförhandlingarna med USA, som numera ligger på hyllan.

– Nu knackar samarbetsparter på från överallt i världen för att göra avtal, säger Juncker och aviserar att det efter avtalet med Kanada följer Japan, Mexiko, Australien och Nya Zeeland.

Satsar på försvar och cybersäkerhet

Bland säkerhetsfrågorna tar Juncker särskilt upp datasäkerhet och cybersäkerheten, och aviserade att unionen kommer att satsa på det genom att grunda att center för cybersäkerhet.

Juncker tog också upp samarbetet kring försvarsinvesteringar. Den europeiska försvarsfonden ska investera 90 miljoner i forskning och 500 miljoner i utveckling fram till år 2020.

Efter talet följer parlamentets debatt.

Du kan också följa med sändningen live här.

Texten har uppdaterats under talet, och det diskuteras på sociala medier under taggen #SOTEU.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning