Högsta domstolen har avgjort Auers sexualbrottsdom

Bild: Roni Rekomaa

Högsta domstolen har för en stund sedan fattat beslut om Anneli Auers ansökan om att få besvära sig mot det 7,5 år långa fängelsestraff för grova sexualbrott hon dömdes till 2013

HD avslår hennes anhållan.

Auer vädjade bland annat till två nya expertutlåtanden, till ett nytt läkarutlåtande samt till att Vasa hovrätt har friat henne i fallet som gäller mordet på hennes make.

De nya utlåtandena handlade om offrens trovärdighet och i viss mån också om medicinska upptäckter som berör offren. I ansökan heter det att man inte i den tidigare rättegången har hänvisat till dessa fakta, vilket sannolikt skulle ha lett till att åtalen dragits tillbaka.

HD anser dock att det inte framkommer någonting sådant nytt i de nya utlåtandena som inte redan skulle ha behandlats i den tidigare rättegången.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33