JUST NU: Guggenheim diskuteras i Helsingfors fullmäktige

Bild: Moreau Kusunoki Architectes

Helsingfors stadsfullmäktige debatterar Guggenheimprojektet just nu. Flera politiker har redan talat, men tiotals väntar ännu på sin tur och debatten väntas dra ut på tiden.

I början av debatten diskuterades bland annat den privata finansieringens andel i projektet. Många upplevde att de privata finansiärerna står för en för liten del av kostnaderna.

Museet har delat många partier, och det finns förespråkare och motståndare båda på höger- och vänsterkanten.

Samlingspartiets Wille Rydman sade att ett godkännande innebär en stor ekonomisk satsning från stadens sida. Han ansåg att kalkylerna om museet som turistattraktion är orealistiska. Enligt Rydman har förespråkarna bedömt att museet skulle locka 100 000 nya turister till Helsingfors varje år.

– Det skulle betyda två fulla flygplan med turister varje dag. Det är inte särskilt trovärdigt.

Paavo Arhinmäki (VF) tyckte också att besökarprognoserna är överoptimistiska.

– Det är skattebetalarna som står för notan om Guggenheim misslyckas.

Men enligt förespråkarna kan staden inte förlora någonting. Hannu Oskala (Gröna) sade att han inte ens ser det värsta tänkbara scenariot som en risk. Helsingfors vinner även om besökarmålen inte nås.

– Vi får hur som helst ett fint museum.

Biträdande stadsdirektören Ritva Viljanen (SDP) betonade att museet skulle göra staden känd och öka turismen.

– Det här möjliggör att besökarmängderna i övriga museer kan utökas.

130 miljoner

Kostnadskalkylen för museet är 130 miljoner euro. Helsingfors skulle stå för högst 80 miljoner och museets stödfond för 15 miljoner.

Enligt förslaget ska man bilda ett fastighetsaktiebolag för att bygga museet och det skulle lyfta ett lån på 35 miljoner euro för att täcka den resterande andelen av byggkostnaderna. Staden skulle garantera lånet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03