Grundlagsutskottet gav underkänt – regeringen drar tillbaka förslaget om begränsningar i rörelsefriheten

Grundlagsutskottets ordförande Antti Rinne (SDP) slog fast att regeringens förslag att begränsa rörelsefriheten måste skrivas om. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Regeringen drar tillbaka sin proposition om begränsningar i rörelsefriheten sedan riksdagens grundlagsutskott underkänt den. Begränsningarna måste riktas noggrannare för att vara grundlagsenliga.

Statsminister Sanna Marin (SDP) tillkännagav på onsdagskvällen att regeringen drar tillbaka sitt omtvistade förslag om en speciallag. Den skulle ha begränsat rörelsefriheten i de regioner som är värst drabbade av coronaepidemin.

Beskedet kom bara några timmar efter att riksdagens grundlagsutskott hade underkänt propositionen. Utskottet anser att förslaget skulle ha inskränkt för mycket på grundläggande rättigheter.

Utskottet anser att ytterligare restriktioner kan vara motiverade för att trygga sjukvårdens bärkraft, i synnerhet intensivvården, men rörelsefriheten måste då begränsas på ett mer riktat sätt. Det gäller att komma åt de källor till smittspridningen som måste strypas, det vill säga hemmafester och andra informella tillställningar, utan att inskränka onödigt mycket på den breda allmänhetens rörelsefrihet.

Det var ett massivt bakslag för regeringens hantering av coronapandemin.

"Regeringen bedömer att propositionen om temporära begränsningar i rörelsefriheten och närkontakter måste dras tillbaka från riksdagen på grund av grundlagsutskottets utlåtande", skriver Marin på Twitter.

"Oproportionerligt"

Bakgrunden till lagförslaget är att man vet att olika slag av informella besök, träffar och allmänt hängande i grupp, fester i hyrda lokaler och sammankomster i diverse klubbrum orsakade över hälften av alla nya fall av smitta under den andra marsveckan.

Shoppande, sammankomster i religiösa samfund, jobb på arbetsplatsen och närkontakter på boenden för utländska arbetare, säsongarbetare och studerande har också bidragit till smittspridningen.

Regeringens avsikt var att indirekt komma åt de informella sammankomsterna genom att begränsa rörelsefriheten i de drabbade områdena. Men precis där satte grundlagsutskottet stopp med ett enhälligt utlåtande till förvaltningsutskottet.

– Utskottets uppfattning är att regeringens mål kan nås lika effektivt utan att begränsa rörelsefriheten på ett fullt så genomgripande sätt. I stället borde man rikta begränsningarna mot källorna till smittspridningen. Vi betonar principen om minsta möjliga ingripande, sade utskottets ordförande Antti Rinne (SDP) på en presskonferens på onsdagseftermiddagen.

Utskottet bedömer att regeringens förslag var oproportionerligt och att det som sådant inte kunde anses nödvändigt såsom grundlagen föreskriver.

– Problematiken accentueras av mångtydigheten i förbuden, bestämmelserna och undantagen till dem. Det blir i praktiken omöjligt för folk att förutse vad som är tillåtet och vad som är förbjudet, och därmed straffbart, sade Rinne.

Omfattande bakläxa

Grundlagsutskottet ansåg att lagförslaget måste arbetas om grundligt, så att förbuden och begränsningarna riktas tydligt mot källorna till smittspridningen. Antti Rinne nämnde att man kan begränsa till exempel handlande i affärer utan att förbjuda det.

Utskottet sade sig förstå att lagstiftningen brådskar med tanke på epidemiläget, men att lagförslaget inskränker för mycket på en del grundläggande rättigheter för att passera.

Grundlagsutskottet godkände inte heller lagförslagets skrivning om munskyddstvång i de värst drabbade områdena. Utskottet konstaterade att det går att lagstifta om munskyddstvång för hela landet genom att justera smittskyddslagen, utan att ta till en speciallag.

– Vi uppmanar regeringen att inleda sådan lagstiftning, sade Rinne.

"Inte grundlagsenligt"

Grundlagsutskottets vice ordförande Antti Häkkänen (Saml) sade att utskottet genom hela pandemin har försökt styra regeringen i lagstiftningsarbetet enligt vissa principer. En sådan princip är att restriktionerna ska begränsa de grundläggande rättigheterna så lite som möjligt, en annan att den skada som uppstår av restriktionerna måste minimeras och ställas i relation till nyttan av dem.

– Vårt huvudsakliga budskap är att det här lagförslaget inte är grundlagsenligt. Även om lagförslaget talar om begränsningar av rörelsefriheten handlar det de facto om ett utegångsförbud. Utgångspunkten är att brott mot förbudet är kriminellt om man inte finner ett motiverat undantag, sade Häkkänen.

Det kan inte vara så att folk behöver åberopa något av ett otal undantag till förbudet också då de rör på sig utan att orsaka risk för smittspridning. En sådan tanke är främmande för västerländsk rättspraxis, menar Häkkänen.

– De kontakter regeringen är ute efter kan begränsas också med lättare medel, det vill säga med att ingripa vid privata sammankomster i stället för att tillgripa ett utegångsförbud, sade han.

Därför måste hela upplägget för lagen vändas ut och in så att man inte går in för massbegränsningar med hela hopen undantag utan för enskilda, tydligare begränsningar som riktas mot de mest problematiska kontakterna.

Sanna Marin skriver vidare att epidemiläget fortsatt är allvarligt, att var och en har skäl att undvika alla onödiga närkontakter och att det lönar sig att fira påsk enbart i den närmaste kretsen och att undvika onödiga resor.

"Det som är avgörande i slutändan är hur vi alla agerar".

"Bottennotering"

I oppositionen var Sannfinländarna inte sena att jubla åt regeringens tillkortakommande.

"Den här farsen är en bottennotering till och med för den här regeringens nivå", säger riksdagsledamöterna Arja Juvonen, Kaisa Juuso och Minna Reijonen i ett gemensamt utlåtande.

Samlingspartiets ledamöter i social- och hälsovårdsutskottet och i ekonomiutskottet anmäler avvikande åsikt till respektive utskotts utlåtanden om samma lagförslag.

"Det är oroväckande att man inte ens ville testa lättare åtgärder, som skärpt gränskontroll, munskyddstvång, skärpta begränsningar av sammankomster, stängda hyreslokaler, systematisk screening av byggarbetsplatser eller att rikta vaccineringarna effektivare", heter det i ett gemensamt uttalande av Mia Laiho, Juhana Vartiainen, Pia Kauma och Kai Mykkänen.

Artikeln har uppdaterats med Sannfinländarnas och Samlingspartiets kommentarer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning