Juristen svarar: Störande musik i höghus

Ljud från lekande barn, skällande hundar, musikinstrument, tv-apparater eller tvättmaskiner tränger sig ofta in i grannbostäderna och detta måste man i regel finna sig i om man har valt att bo i ett höghus, skriver juristen. Bild: Mostphotos

Har du en fråga till KSF Medias juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi eller per post till Juristen svarar / HBL, PB 217, 00101 Helsingfors. Frågor besvaras endast i tidningen.

Vi bor sedan många år i ett höghus i en större stad. I en av grannbostäderna har en studerande nyligen flyttat in och hans hobby är att spela trummor. Han övar nästan varje dag särskilt kvällstid. Är det möjligt att få slut på det störande trumspelandet? Hur ska vi gå till väga?

Störd granne

I höghus är utgångspunkten den att man är tvungen att tolerera att grannarna lever ett normalt liv. Ljud från lekande barn eller från skällande hundar, musikinstrument, tv-apparater eller tvättmaskiner tränger sig ofta in i grannbostäderna och detta måste man i regel finna sig i om man har valt att bo i ett höghus. Under nattetid får toleranströskeln vara lägre, men även då måste man acceptera att till exempel ett spädbarn gråter om natten.

Numera finns det ändå en allt bättre förståelse av att oljud och buller kan vara något hälsovådligt eller med andra ord utgöra en sanitär olägenhet för människan. Enligt statsrådets beslut från 1992 om riktvärden för bullernivån bland annat i bostäder måste ljudnivån från buller utifrån under dagen (klockan 7–22) underskrida ett riktvärde på 35 dB. Den motsvarande gränsen för natten (klockan 22–7) är 30 dB. Det an­ges även att om karaktären av bullret är "slagartat eller smalbandigt" så ligger gränserna 5 dB lägre. Ljudet från trummor är typiskt slagartat.

Det är även vanligt att ordningsreglerna i bostadsaktiebolag eller hyreshus innehåller bestämmelser om hur invånarna ska bete sig för att visa hänsyn mot de andra som bor i huset. I regel anges det att störande ljud måste undvikas nattetid.

Praxis från högsta domstolen

Att dra den exakta gränsen mellan vad som måste accepteras i fråga om ljud särskilt dagtid är inte alltid lätt. När det gäller ljud från ett piano eller en flygel, finns det ett riktgivande fall från högsta domstolen om sådant som inte behöver tolereras. I fallet från 1984 hade en minderårig flicka spelat flygel 6-7 timmar om dagen från tidig morgon till sen kväll. I huset hade man utan resultat försökt komma överens om mer bestämda tider för musicerandet, vilket inte hade accepterats av flickans förälder och detta ansågs utvisa bristande hänsyn mot grannarna. I fallet hade särskild hänsyn fästs vid att flickan ofta spelade mellan klockan 20 och 22, vilket störde sådana grannar som hade yngre barn med läggdags under den tid då flickan spelade.

Ljudet från ett trumset kan säkert upplevas som mer störande än ljudet från andra instrument. Min rekommendation är att frågeställaren antingen direkt eller via disponenten inleder en dialog med den trumspelande studenten. Kanske går det att hitta en lösning som minskar den olägenhet som frågeställaren upplever, till exempel genom att trumningen begränsas till vissa tider under den tidiga kvällen.

Sanitär olägenhet

Frågeställaren kan naturligtvis även låta utföra mätningar av ljudnivån i bostaden, om det finns misstankar om att gränsvärdena överskrids. Om trummandet innebär att riktvärdena överskrids, medför musicerandet sanitär olägenhet och frågeställaren har rätt att kräva att bullerstörningen åtgärdas. Oberoende av om det är fråga om ett bostadsaktiebolag eller ett hyreshus, kan den som orsakar störningen få en varning och i sista hand bli vräkt. I ett bostadsaktiebolag blir det då fråga om att bolaget tar bostaden i sin besittning. Jag rekommenderar att frågeställaren – kanske tillsammans med andra grannar – tar upp frågan inte bara med den trumspelande studenten utan även med husets disponent. I sista hand kan frågeställaren stå i kontakt med sin stads miljöcentral.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning