Juridikstuderande höjer sina vitsord så att studietakten lider – "Finns inga belägg för att svenskspråkiga skulle ha sämre betyg"

Karin Cederlöf, juridikstuderande vid Helsingfors universitet, säger att juridikstuderande har blivit nästan hysteriska med att höja sina betyg för att ha alla dörrar öppna när de utexamineras. Bild: SPT / Sören Jonsson

Många juridikstuderande tycker att advokatbyråer och organisationer lockar mera än den offentliga sektorn. Domstolsväsendet borde börja satsa mer på sin marknadsföring anser studerandena.

För två år sedan ändrades auskulteringssystemet vid tingsrätterna. Innan 2017 ansökte jurister till den tingsrätt som de vill göra sin praktik på. Med språkkunskap och rätta kontakter kunde jurister f...