Juridiken har universitetsstatus, men är ingen vetenskap

Att juridiken har universitetsstatus beror enbart på en gammal tradition.

I den utmärkta tv-serien "Idévärlden" visades en valaffisch där Torgny lagman trampar på ett svärd. Budskapet var att lagen står över makten och härskares godtycke. Så tycker man ju att det borde vara och så tror mången att det är – vi har ju läst i skolan om Montesquieu och maktfördelningsprincipen. Men hur förhåller det sig i grund och botten? Är makten underställd lagen eller är det tvärtom?

Lagar stiftas av den som har makten, det må nu vara en demokratiskt vald institution eller en envåldshärskare. Och för att lagarna skall följas måste det finnas någon makt som kontrollerar detta. I annat fall är lagstiftningen ett klingande intet. Så det är alldeles uppenbart och obestridligt att lagen är maktens förlängda arm.

Till skillnad från naturlagarna kan lagar stiftade av människor ändras i det oändliga, efter hand som åsikter och värderingar förändras. De är inte universella eller lagbundna på något sätt utan godtyckliga, mänskliga alster. Lagarna är ofta beroende av religiösa eller andra samhälleliga värderingar. Så kan man till exempel för samma gärning, beroende på i vilket land man befinner sig, bli stenad, arkebuserad, internerad, deporterad, rehabiliterad eller tolererad. I många fall är det olika ekonomiska intressen som påverkar lagstiftningen.

Och lagar kan tolkas på olika sätt. Det ser vi ju klart när ärenden går från en lägre domstolsinstans till en högre. Juridik är med andra ord godtycklig tolkning av godtyckligt tillkomna lagar och förordningar. En ledarskribent i Helsingin Sanomat, som Anu Koivunen hänvisar till i sin I dag-kolumn (HBL 15.4), skrev om "vetenskapens kärna" och nämnde discipliner som ligger längre borta från denna. Juridiken nämndes inte.

Lagstiftningen är i högsta grad påverkad av allmänna värderingar och ideologier. Jurister måste känna till en mängd ofta krångligt formulerade paragrafer och på grund av den kunskapen och den makt det ger i förhållandet till vanliga medborgare åtnjuter de i allmänhet högt anseende. Men att juridiken har universitetsstatus beror enbart på en gammal tradition. Någon vetenskap är den inte!

Jan-Erik Ingvall, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning