Juri von Bonsdorff: Trump talade osanning eller ljög

Bild: Lehtikuva/Nicholas Kamm

Det var mycket som förblev osagt i den efterlängtade utfrågningen av FBI chefen James Comey i den amerikanska kongressen på måndagen.