Juni, juli och augusti

Sommaren är här och professorer och all världens docenter drar på sig linnekostymen och styr ut till havs för att njuta av den långa ledigheten. Åtminstone enligt vår finansminister och vår statsminister.

Antagligen har de aldrig besökt en biologisk fältstation just under den här tiden och fått uppleva den fantastiskt frenetiska forskningsaktivitet som pågår både ute i naturen, till havs och på land, och i olika akvarieutrymmen och laboratorier. Naturen snurrar på högvarv och det som sker där ute just nu kan man inte studera i centrum av Helsingfors i november. Man måste ta vara på varje dag och ofta även varje natt.

På fältstationerna jobbar professorerna (oftast iklädda T-skjorta och jeans, oftast minst något decennium gamla, mycket sällan linne-dito) sida vid sida med andra forskare, doktorander, graduander, praktikanter och forskningstekniker. Allas insats är värdefull och alla drivs av ett gemensamt intresse för att förstå hur naturen runtomkring oss fungerar. Ingen är här för att tjäna stora pengar, om det vore drivkraften så hade man sökt sig till någon annan bransch för länge sen.

För att illustrera mångfalden av forskningen kan man ta en titt på en del av de olika havsforskningsrelaterade projekt som pågår just denna vecka på Tvärminne zoologiska station på Hangö udd. Ett urval frågor:

Vad händer när växtplankton dör? Hur påverkar övergödningen djurplankton? Hur andas havet? Hur påverkar klimatförändringen blåstångens utbredning? Hur mycket mikroplastpartiklar finns det i våra musslor? Hur reagerar fisk på undervattensljud?

Man studerar även beteende och häckningsframgång hos ejdern och konstaterar att havsörnen tagit en stor del av årets ungar. Samtidigt fortsätter man att kartera undervattensmiljöerna här i trakten – vi vet fortfarande mer om månens yta än vi vet om havsbottnarna i vår närmiljö.

Alla dessa projekt görs mot en bakgrund av över 110 år av forskning på stationen, så man har tillgång till mycket information om långtidsförändringarna i miljön. I en tid då det enda konstanta tycks vara kontinuerlig förändring, belyses vikten av att man upprätthåller ett nätverk av aktiva fältstationer som täcker hela landet.

Grundforskningen utgör grunden för all kunskap och upptäckter kan inte tvingas fram. Det är osannolikt att något av de forskningsprojekt som just nu pågår på Tvärminne har en innovation att leverera efter fältsäsongens slut, men på längre sikt är det de facto troligt att den nya kunskap som samlats in leder till någon helt oväntad uppfinning, lösningen på ett problem eller en lite bättre miljö.

Beslutsfattarna är välkomna att bekanta sig med verksamheten på fältstationerna. Även i juni, juli och augusti.

Joanna Norkko

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03