Jungner-Nordgren fortsätter leda Svenska kvinnoförbundet – Anita Westerholm valdes in som ny vice ordförande

År 2015 valdes Anna Jungner-Nordgren för första gången till ordförande för Svenska kvinnoförbundet, på söndagen omvaldes hon för fjärde gången. Bild: SPT/Catariina Salo

Svenska kvinnoförbundet valde ny styrelse under sitt årsmöte på Hanaholmen i Esbo på söndagen. Anna Jungner-Nordgren fortsätter som ordförande.

I sitt tal riktar Anna Jungner-Nordgren ett tack till förbundets tjänstekvinnor Agneta Udd-Saarela, Petra Qvist-Hämäläinen och Sandra Ahtola som stöttar henne i ordförandeskapet.

Det betyder oerhört mycket att ha systrar nära sig.

– Svenska kvinnoförbundet har format mig både som privatperson och som politiker. Speciellt nu när man är ganska trött av alla valrörelser är det underbart och fantastiskt att ha Svenska kvinnoförbundet som sin hemmahamn. Det betyder oerhört mycket att ha systrar nära sig, säger Jungner-Nordgren.

Hon säger också att vid sidan av klimatfrågan är den viktigaste frågan just nu förverkligandet av lika rättigheter för alla, oberoende av kön, sexuell läggning, funktionsvariation, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund.

– Det är hög tid att jämställdhet blir en del av den politiska agendan i Finland och i Europa igen.

Ann-Sofi Backgren, Lotta Keskinen och Anita Westerholm valdes till vice ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Bild: SPT/Catariina Salo

Tre vice ordförande

Fyra personer var uppställda i valet om vice ordförande, Ann-Sofi Backgren, Lotta Keskinen, Tiina Kujala och Anita Westerholm. Backgren, Keskinen och Kujala hoppades på fortsatt förtroende som vice ordförande medan Westerholm kom in som ny kandidat.

– Förbundet har ett lyxproblem framför sig med fyra fantastiska kandidater, säger Jungner-Nordgren före omröstningen.

Genom omröstning valdes Ann-Sofi Backgren, Lotta Keskinen och Anita Westerholm till förbundets vice ordförande.

– Jag har stora skor att fylla och ska göra mitt yttersta för det förtroende jag fått, säger Westerholm.

Tjugofyraåriga Westerholm vill bland annat jobba för unga kvinnors rättigheter och säger att ungdomars tid inte bara är framtid utan nutid.

– Jag vågar, jag kan och jag vill, säger Westerholm.

I övrigt konstaterades under mötet att Svenska kvinnoförbundet har ett växande medlemsantal. Därtill har en nygammal lokalavdelning, Malax lokalavdelning, återupplivats.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning