Junckers ambitiösa visioner

Bild: Lehtikuva/Patrick Hertzog

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers årliga tal om tillståndet i unionen inväntades den här gången med en viss förväntan.