Julskinkans fett kan täppa till avloppet

Fettet från julskinkans tillredning hör inte hemma i avloppet. Bild: Flickr/Steven Lilley

Värme-, ventilations- och sanitetsbranschens branschorganisation VVS-Tekniska Entreprenörer påminner om att inte hälla smält fett i avloppet.

Smält fett från till exempel tillredningen av julskinkan bör inte hällas i avloppet eftersom fettet stelnar när det svalnar, påminner värme-, ventilations- och sanitetsbranschens branschorganisation VVS-Tekniska Entreprenörer. Stelnat fett kan täppa till avloppsrören.

I stället för att hälla fettet i diskhon kan man låta det stelna i ett kärl och sedan flytta det till containern för bioavfall. Fett från julskinkan kan också användas i tillverkning av bränsle om det samlas upp i särskilda återvinningskärl.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning