Julskinkans fett kan täppa till avloppet

Fettet från julskinkans tillredning hör inte hemma i avloppet. Bild: Flickr/Steven Lilley

Värme-, ventilations- och sanitetsbranschens branschorganisation VVS-Tekniska Entreprenörer påminner om att inte hälla smält fett i avloppet.

Smält fett från till exempel tillredningen av julskinkan bör inte hällas i avloppet eftersom fettet stelnar när det svalnar, påminner värme-, ventilations- och sanitetsbranschens branschorganisation VVS-Tekniska Entreprenörer. Stelnat fett kan täppa till avloppsrören.

I stället för att hälla fettet i diskhon kan man låta det stelna i ett kärl och sedan flytta det till containern för bioavfall. Fett från julskinkan kan också användas i tillverkning av bränsle om det samlas upp i särskilda återvinningskärl.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning