Julen vilar på kvinnornas axlar

Jag hoppas innerligt att alla ni som har gett er själ för att skapa julstämning för andra blir sedda i dag. Uppskattade. Tackade.

På Facebook spreds det en berättelse från en muslim, som på grund av en viss pandemi för första gången inte kunde vara med sin familj över julhelgerna, utan i stället fick bo kvar med sina kristna rum...