Jul och tid

Då det känns som om halva Finland är på väg till Thailand under vintern är det ett tecken på att de allra flesta i vårt samhälle har det oerhört bra.