Jukka Ahtela blir tillförordnad riksförlikningsman

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Arbetsminister Jari Lindström utnämnde på onsdagen juris kandidat, vicehäradshövding Jukka Ahtela till tillförordnad riksförlikningsman. Han inleder arbetet på fredag och är tillförordnad tills tjänsten som riksförlikningsman har tillsatts.

Minna Helle har fungerat som riksförlikningsman sedan januari, men meddelade arbets- och näringsministeriet den 27 april att hon säger upp sig från tjänsten. Helle hade mandat till årets slut.

Jukka Ahtela har varit ställföreträdande riksförlikningsman sedan den 15 oktober i fjol. Han uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten i och med att han har en högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsfunktionerna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46