Juha Nurminen: Covid kör över Östersjön så det smäller

Fosfor är den stora boven när vi pratar om Östersjöns framtid. För att få bukt med övergödningen måste man få slut på fosforutsläppen, säger Juha Nurminen som ägnat årtionden åt att jobba för vår havsmiljö. Bild: Ivo Corda

Juha Nurminen har jobbat intensivt för att förbättra havsmiljön i snart tre årtionden. Mycket har förbättrats under de åren, men i dag höjer Nurminen ett varningens finger: Världspolitiken och covidpandemin ligger högst på listan just nu och gör att "små" problem som havsvården lätt blir på efterkälken.

En vacker sommardag 1997 är Juha Nurminen ute och åker båt med sin son. Båten går fint i det lugna vattnet i innerskärgården mellan Borgå och Lovisa. En sak stör emellertid far och son Nurminen. Den o...