Judeträdet – en mordhistoria från 1700-talet

Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) tillhörde en anrik adelssläkt men intresserade sig starkt för folkets seder och bruk hemma i Westfalen. Bild:

Annette von Droste-Hülshoffs (1797–1848) var en av sin tids största tyska författare. Nu kan hennes mångbottnade personskildringar och detaljrealism med övernaturliga inslag även läsas på svenska.

I den första meningen i berättelsen Judeträdet ställs vi inför ett vackert böljande skogslandskap och vi läser att det vi ser är en "historiskt beaktansvärd bergskedja". Längre fram i boken nämns dess...