Jubileumsfonden: Fyra konkreta sätt att göra budgeten ekologiskt hållbar

Bild: Mostphotos

Sitra rekommenderar att alla politiska beslut om statsfinanserna ska beakta den ekologiska hållbarheten och samtidigt stärka samhällsekonomin, sysselsättningen och välfärden. Det gäller att börja med budgeten.

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra slår fast att basen för Finlands framgångar måste gjutas om. En ekonomi som bygger på överkonsumtion håller inte i längden. För att trygga välfärden måste vi beakta den ekologiska hållbarheten på allvar, och vi måste kunna svara på de globala utmaningarna. Det i sin tur måste synas redan i nästa års statsbudget.

Enligt Sitra måste en övergripande skatteväxling försnabbas, så att utgångspunkten är att alla ekonomiska beslut beaktar den ekologiska hållbarheten.

– Enskilda punktskatter eller ändringar av dem förnyar inte samhället snabbt nog, och därmed går Finland miste om de ansenliga fördelar som en övergång till ett klimatneutralt samhälle och en cirkulär ekonomi erbjuder. Vi behöver betydande reformer och på vägen mot dem ett helt nytt grepp i det årliga arbetet med statsbudgeten, säger Mari Pantsar, direktör vid Sitra.

Hon säger att vi inte riktigt ser proportionerna av klimatkrisen, vare sig på hemmaplan eller ute i världen. Därför är de planerade klimatåtgärderna mestadels otillräckliga. Sitra förespråkar att tyngdpunkten i hela beskattningen förskjuts från att beskatta arbete till att beskatta miljöskador. Därför måste också stimulansåtgärderna beakta klimatutmaningen.

Sitra uppfattar sin roll som att stödja en förnyelse av Finland mot ett klimatneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi med global exportpotential på ett så så rättvist sätt som möjligt.

Här är fyra av Sitras främsta rekommendationer till budgetarbetet:

1. Driv skatteväxlingen för hållbar utveckling framåt med flera hundratals miljoner euro. Avveckla subventioner som skadar miljön och gå in för sådana som gynnar den. Avveckla exempelvis subventionerna till torven redan till 2025.

2. Stimulera ekonomin, skapa nya jobb och stävja den ekologiska krisen med satsningar på cirkulär ekonomi. Vik 300 miljoner för att stödja forskning, utveckling, innovationer och demonstration av innovationer, främja en utveckling av byggnadsmiljön och stöd utbildningssystemet för livslångt lärande.

3. Öka stödet för infrastrukturen för laddning och tankning av el- respektive biogasbilar.

4. Försnabba övergången till ett nytt energisystem med högre energieffektivitet, mer vindkraft och en elektrifiering av uppvärmningen, industrin och trafiken som centrala beståndsdelar. Satsa mer på utveckling av fjärrvärmeteknik som inte bygger på förbränning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning