"Jourreformen bygger på bristfälliga beräkningar"

Besparing eller inte? Jourreformen får kritik för att bygga på bristfälliga beräkningar. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Den jourreform som regeringen driver grundar sig på bristfälliga beräkningar, skriver tidningen Iltalehti.

I reformen skulle omfattande jouransvar koncentreras till tolv sjukhus. Regeringen uppger att reformen skulle ge inbesparingar på totalt 350 miljoner euro i social- och hälsovårdskostnader till slutet av årtiondet.

Kommunförbundet anser att beräkningarna är orealistiska. Förbundets ledande jurist Sami Uotinen säger att tilläggskostnaderna förväntas kompenseras med obestämda inbesparingar. Enligt Uotinen går det ännu inte att veta om inbesparingarna faktiskt förverkligas.

Även rådet för bedömning av lagstiftningen har pekat på bristfälligheter i beräkningarna.

Enligt planerna förlorar Vasa centralsjukhus sitt omfattande jouransvar i reformen.