Journalistik och politik

Elina Grundström leder Opinionsnämnden för massmedier. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Relationen mellan politiker och medier har hårdnat på ett sätt som kan begränsa yttrandefriheten och därmed demokratin. Särskilt utsatt är Yle, som är beroende av politikernas beslut.

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) kom med tuffa beslut tidigare i veckan.

Yles chefredaktör Atte Jääskeläinen anses ha gett efter för statsministerns påtryckningar i Yles nyhet om Juha Sipiläs släktingars företag och en offert från Terrafame. Därmed bröt Jääskeläinen mot journalistregeln om att beslutanderätten på en redaktion aldrig får överlåtas till utomstående.

Själva nyheten innehöll enligt nämnden inget fel.

I ett skilt utlåtande om statsminister Juha Sipiläs agerande i förhållande till Yle anser ONM – enhälligt – att antalet meddelanden från statsministern till Yle och tonfallet i dem var sådana att de kan tolkas som påtryckning.

Yles ledning reagerade på nämndens beslut på ett mycket ovanligt sätt. Både direktör Atte Jääskeläinen och vd Lauri Kivinen ifrågasatte beslutet om Yle, och hänvisade till omröstningen i nämnden där ordförandes röst avgjorde.

Centerns tidning Suomenmaa går ännu längre. Tidningen hänvisar till att majoriteten av branschrepresentanterna i nämnden röstade för att Yle skulle frias och frågar om nämndens ordförande Elina Grundströms egna politiska preferenser påverkade hennes åsikt. Grundström har tidigare varit chefredaktör för De grönas organ Vihreä Lanka.

Både Yles och Suomenmaas reaktioner underminerar opinionsnämndens ställning. ONM är ett organ för självreglering av branschen. Dess tyngd och betydelse är beroende av att branschen respekterar nämnden och dess beslut.

Som nämnden konstaterar är det krävande att trygga ett faktabaserat samhälle och att motarbeta informationspåverkan. Det är lätt att hålla med om att det vore önskvärt att makthavarna skulle agera så att förutsättningarna för den faktabaserade journalistiken inte skadas. Det gagnar i längden också makthavarna.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03