Journalistförening vill döpa om Negerön – Centralen för de inhemska språken säger nej

Ön på bild är inte ön som omnämns i artikeln. Bild: Timo Jaakonaho/Lehtikuva

Journalistföreningen i norra Karelen vill byta namn på sin rekreationsö i Libelits.

Enligt tidningen Journalisten bestämde föreningen vid sitt årsmöte att byta namn på ön från Neekerisaari (Negerön) till Uutiseksi (nyhet). Men nu motsätter sig centralen för inhemska språk, Kotus, planerna. Enligt Kotus är ett stötande namn inte en orsak för att radera stället från kartorna.

Det är lantmäteriverket som i sista hand tar beslutet om namnändringen. Enligt Journalisten godkänner verket endast namnbytet om det rekommenderas av Kotus.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning