Journalister på Nya Åland döms för ärekränkning

Ålands tingsrätt friade de två åtalade journalisterna 2018, men Åbo hovrätt kommer nu till en annan slutsats. Foto: Mikael Piippo/SPT Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbo hovrätt dömer Nya Ålands tidigare chefredaktör Jonas Bladh och den tidigare Nya Åland-journalisten Annica Lindström för ärekränkning och spridande av information som kränker privatlivet.

Ålands tingsrätt friade de två åtalade på båda punkter 2018, men Åbo hovrätt kommer nu till en annan slutsats.

Åtalet mot journalisterna gällde innehållet i en artikel i Nya Åland 2016. Artikeln innehöll en länk till en artikel i en nättidning. I nätartikeln fanns utskrivet namnet på en privatperson och brottsmisstankar riktade mot honom.

Den målsägande stod i hovrätten fast vid sitt yrkande på att de två åtalade solidariskt skulle betala 62 500 euro för lidande. De åtalade, Nya Ålands tidigare chefredaktör Jonas Bladh och den tidigare Nya Åland-journalisten Annica Lindström, yrkade på att besvären skulle förkastas.

Ingen offentlig person

Hovrätten skriver i motiveringen till domslutet att uppgifter och antydningar i artikeln delvis gällde den målsägandes privatliv, och att han inte hade gett sitt samtycke till att "exakt de nu aktuella uppgifterna och antydningarna publiceras".

Även om brottsrapportering i allmänhet är av vikt, är den målsägande ingen offentlig person, skriver hovrätten. Hans namn var inte nödvändigt för att brottsutredningen skulle kunna behandlas i den offentliga diskussionen.

I artikeln i Nya Åland stod att namnet på personen inte skrivs ut eftersom ingen dom ännu fallit. Det visar enligt hovrätten att Jonas Bladh och Annica Lindström hade ansett det vara "övervägande sannolikt" att ett namngivande skulle orsaka den målsägande lidande och förnedra honom. Det räckte ändå med att klicka på länken i Nya Ålands artikel för att komma till nättidningens artikel där mannen namngavs.

Bötesstraff till de åtalade

Hovrätten konstaterar att uppgifterna om utredningarna i och för sig har varit sanna men i Nya Åland användes ett uttryck som var synnerligen nedsättande".

En rättvis påföljd är enligt hovrätten nu 30 dagsböter för de två åtalade. För Jonas Bladh innebär det 690 euro i böter. Annica Lindströms bötesbelopp blir 1 200 euro.

Det två ska solidariskt ersätta den målsägande med 2 000 euro för lidandet.

Beslutet togs av tre hovrättsråd.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning