Journalisten: En fjärdedel av Svenska Yles årsverken görs av icke-fastanställda

En anställd har rätt till Yles omfattande företagshälsovård när hen jobbat på månadsavtal i minst 100 dagar, en av de personer som Journalisten intervjuade hade fått ett kontrakt som varade 97 dagar. Bild: Mikael Sjövall/SPT

De inhoppare som i långa perioder jobbar heltid har varken rätt till betald semester eller företagshälsovård.

Journalistförbundets facktidning Journalisten har granskat arbetsvillkoren för inhoppare och vikarier på Svenska Yle. Problemen inom det statsägda bolagets svenska avdelning är stora.

Tidningen har talat med 20 nuvarande och tidigare medarbetare vid Svenska Yle. Största delen av de intervjuade förblir anonyma eftersom de är oroliga över att kritiken kan påverka deras möjligheter till jobb.

Den största kritiken som medarbetarna lyfter fram är att behovet av inhoppare är konstant. De berättar att tidsbundna och korta kontrakt har avlöst varandra i flera års tid.

En av de intervjuade säger sig ha haft 70 olika arbetskontrakt under en period på sex år. Det kortaste varade en dag och det längsta strax under tio månader.

Enligt Journalistens undersökning görs en fjärdedel av Svenska Yles årsverken av personer som inte är fast anställda.

Det finns också timanställda som jobbar heltid i långa perioder. Dessa personer har inte rätt till betald semester eller företagshälsovård.

Svenska Yles chef för personal och administration, Kerstin Häggblom, erkänner problemen. Hon säger att man strävar efter att lösa en del av problemen i budgeteringen varje år men att man varje år misslyckas.

Yles HR-chef Sami Toiviainen säger till Journalisten att "Yle inte kan anställa alla Finlands journalister."

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning