Jouni Kaipainen levde i betydelsernas värld

Jouni Kaipainen flyttade från Helsingfors till Tammerfors på 1990-talet och kom att göra en stor insats för stadens musikliv, bland annat som kompositionslärare vid yrkeshögskolan och orkesterns huskomponist. Bild: Maarit Kytöharju / Music Finland

Tonsättaren Jouni Kaipainen var humoristisk, beläst, skarpsynt och produktiv. Maritta Hirvonens minnesbok kretsar i hög grad kring musikernas hågkomster av att samarbeta med honom, vilket kunde vara både tufft och tacksamt.

Tonsättaren Jouni Kaipainen beskrevs av vänner och kolleger ofta som en renässansmänniska. Han hade en enorm nyfikenhet och allmänbildning som sträckte sig långt utanför rent musikaliska spörsmål. Han...