Joshua Finch bygger permakultur på Lillklobb – och skyndar långsamt

Joshua Finch har varit tvungen att täcka sina odlingar med fiberduk långt in i maj på grund av frostnätter och oväntade snöfall. Men under duken mognar vitlök och sallad i skön symbios. Bild: Niklas Tallqvist

Kålen ger en god skörd, men dess rötter samarbetar inte med andra grönsaker. Det gör däremot vitlök och sallad, tillsammans förbättrar de myllan, sida vid sida. Joshua Finch odlar grönsaker på Lillklobb i Esbo genom permakultur. Det handlar om hållbar odling som påverkar hela ekosystemet.

Det händer spännande saker i omgivningen runt den gamla gården Lillklobb i Esbo. Under de tre senaste åren har en för finländska förhållanden alldeles ny typ av kommersiell grönsaksfarm vuxit fram. Hä...