Josef Stalin var en terrorist

Bild: Pavel Golovkin/AP

I slutet av boken ställer Chlevnjuk frågan hur stor faran är för att blandningen av historisk okunskap, bitterhet och socialt missnöje skapar en grogrund för de stalinistiska lögnerna. Är det möjligt att 2000-talets Ryssland upprepar 1900-talets misstag, undrar Bjarne Nitovuori.

Den sovjetiska diktatorn Josef Stalin (1878–1953) byggde sin maktställning framför allt på säkerhetspolisens terror, som påstods vara klasskamp. Det är inget nytt i den ryska historikern Oleg V. Chlev...