Jordiska människor har blivit helgon för att sexualiteten har förtigits

Bild: Wilfred Hildonen

Kärlek och respekt ska styra sexualiteten och samtycke är nödvändig. Kvinnor och barnafödande har setts som jordiskt och underordnat, medan Gud och hans son blivit ”himmelska”.

Enligt kommande sexualbrottslag kunde Gud ses som en sexualbrottsling, skrevs det, men samma kunde även gälla Muhammed som "tog" den 14-åriga Aischa åt sig som sin tredje hustru. Männen dominerade och Gud ansågs vara man, och patriarker bestämmer ännu i dag inom de flesta religioner och kulturer.

För många kristna kan det kännas beklämmande när gamla trosföreställningar ifrågasätts eller sviktar, eftersom flertalet människor är konservativa och helst vill hålla kvar det man vuxit in i eller med, indoktrinerats till eller annars trott eller velat tro på. Tänkande människor kan också välja att kritiskt granska det som religioner förespråkar, eftersom de baserar sig på berättelser som innefattar åtskilliga syner, visioner och uppenbarelser som inte kan verifieras.

HBL får sig en känga för att ifrågasätta etablerade synsätt och jämförs till och med med Antikrist. Men hen är också en del av skapelsen och kan behövas för att neutralisera något som av människor (kyrkomän) upphöjts på piedestal. Ändå är det inget fel att tro på Jesus som frälsaren eller att han sitter på Guds högra sida i himlen, enligt den fabulerande Uppenbarelseboken. Tron är en enorm tröst och viktig kraftkälla för människan. Vi behöver något utanför oss själva.

Vem ska sitta på den vänstra sidan av Gud för att balans ska uppnås i den himmelska tronen? Det har ingen förutspått, fastän det finns spåmän, visionärer och dylika än i dag. På något kyrkomöte ville man ha med Uppenbarelseboken i Bibeln just för att innehållet kan användas för att locka och hålla folk i kristna församlingar, med löfte om frälsning och ett himmelskt liv efter detta. Problemet kan finnas i de monoteistiska religionernas patriarker och att både Gud och Jesus också kan ses som "trollgubbar" med sina övernaturliga förmågor. En gång ville jag tro att Gud visst kunde trolla fram en spermie, med Y i en haploid kromosomuppsättning.

Gud torde vara ett neutrum och sonen man, men hur ska dottern eller modern klassificeras? Jesus var ett utomäktenskapligt barn till den unga flickan, gravid eventuellt genom en romersk soldat (som en del judar ansåg) och kunde ha kallats "hora", men vars anseende Josef sedan räddade. Med ärkeängeln Gabriels medverkan har kyrkomän kunnat hålla henne för madonna, en som frivilligt följde Guds vilja för att förverkliga den så kallade frälsningsplanen, också baserad på judisk vision om framtiden.

Professor emeritus Karl-Gustav Sandelin (HBL Debatt 2.12) benämner Marias föräldrar Joakim och Anna som "helgon", de lär ha blivit föräldrar genom en helig kyss vid Jerusalems mur, och även den avlelsen har framställts som närmast asexuell. Man har inte velat nämna eller påtala det sexuella, eftersom det förr inte var brukligt att tala om sex. I den ortodoxa ikonen "Anna själv tredje" har både Maria och hennes lilla son i famnen försetts med glorior, för att framställas som (enbart) andliga.

Jordiska människor har blivit helgon för att sexualiteten har förtigits, underskattats eller i allmänhet setts som underordnad det andliga. Ändå är sexualiteten naturlig och behövlig för släktets fortbestånd och familjebildning. Kärlek och respekt ska styra sexualiteten och samtycke är nödvändig. Kvinnor och barnafödande har setts som jordiskt och underordnat, medan Gud och hans son blivit "himmelska". Vi ska inte glömma att även profeten Muhammed hade ett möte med ärkeängeln Gabriel liksom Maria och båda upptogs till himlen medan Jesus fick plats i himlarna.

Vanliga sekulära människor som hör till kyrkan tycks acceptera trosbekännelsen i vilken man rabblar upp att man tror på "avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria". Därefter kommer sådant som de gamla egyptierna trodde på: "nedsteg till dödsriket", som till Osiris i de dödas rike. På finska säger man "tuonelaan", som direkt ur Kalevala. Under Mikael Agricolas studietid för bland annat Luther fanns i Wittenberg även en trolldomsskola. Agricolas första finska ord lär ha varit "catti".

Jag skrev ut mig ur den evangelisk-lutherska kyrkan efter att två kvinnliga präster inte ville kommunicera med mig. Kanske var det början på slutet att godkänna kvinnor som präster, i en kyrka gjord av män för män?

Ann-Sofi Wärnå, Karis

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning