Jordbrukare i södra Finland får 20 miljoner i stöd

Extraordinärt stöd betalas för sökandens fodervallar om odlingsarealen i år var sammanlagt minst fem hektar. Bild: Ari Sundberg/SPT

Regeringen fastställde på onsdagen det extraordinära tillfälliga stödet för fodervall, foderkorn och vårvete.

Av stödet på sammanlagt 20 miljoner euro reserveras 8 miljoner för fodervallar på mjölk-, nöt-, får- och getgårdar i Södra Finland. Resten avsätts för odling av foderkorn och vårvete.

Stödet är av engångskaraktär. Ansökningsomgången inleds efter årsskiftet och stödet betalas ut i april.

På grund av de ovanliga förhållandena och det svåra lönsamhetsläget beslutade regeringen under budgetbehandlingen i augusti anvisa ytterligare sammanlagt 90 miljoner euro för jordbruket. Av denna summa används 30 miljoner euro direkt för jordbrukets nationella stöd.

Genom tidigare beslut höjs det nordliga stödet med sammanlagt 7,5 miljoner euro. Onsdagens beslut gäller stödområde AB i Södra Finland, ett område som särskilt lidit av torkan.

Informationen om djurenheter och hektar fås direkt ur djur- och stödregistren och ansökan om stöd är enkel, skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Tufft år för bönderna

Det torra och varma vädret gjorde att skördar av vallväxter och spannmål gick förlorade i synnerhet på Åland, i Egentliga Finland, i andra delar av västkusten, i Nyland och i Kymmenedalen.

På många ställen låg skörden klart under hälften av den genomsnittliga skörden. Den värst drabbade spannmålsväxten var vårvete som såddes under den ovanliga torkan i våras.

Den dåliga skördeperioden kommer också att leda till långvarigare kostnadsproblem på grund av sämre tillgång till vallfoder och foderkorn samt en snabb prisstegring.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54