Joonas fick bra vitsord – men hälsan sviktade

Joonas vill studera programmering och hoppas på en karriär som egenföretagare. Bild: Niklas Tallqvist

Joonas har inlett såväl gymnasiestudier som datanomstudier, men studierna har avbrutits då hälsan sviktat. En dröm är att studera programmering vid en högskola.

Då Joonas var i tioårsåldern började de första symtomen på psykisk ohälsa ge sig till känna. Han lider av tvångssyndrom och ångest och har tidvis mått riktigt dåligt, men nu mår han bättre och är förs...