Johnson och Trump gick för långt

Bild: AFP/Lehtikuva - Saul Loeb

Det är viktiga signaler också för omvärlden att USA och Storbritannien inte tummar på juridiken då politiken skenar i väg. Lagarna måste följas i alla väder.

Man kan inte annat än förfasa sig över vad som händer i parlamentarismens vagga Storbritannien. Det demokratiskt valda parlamentet ska ha inflytande över regeringsmakten och då ska inte premiärministe...