John Vikström föreslår en utvidgad äktenskapssyn - "Samtal med homosexuella har påverkat mig starkt"

Livet är inte bara teologiska spörsmål för ärkebiskop emeritus John Vikström i Åbo. Just nu blir det många turer på de vallningsfria skidorna. Bild: Jean Lindén/SPT

Ärkebiskopen emeritus vill se ett vigselformulär som kan användas av alla, oberoende av kön. Det skulle vara ett alternativ till de traditionella formulären.

– Min text publicerades också på tidningen Kotimaas nätsidor, och lär diskuteras mycket där. Men jag sover nog bättre om jag inte följer med diskussionen, ler ärkebiskop emeritus John Vikström över en...