Johan Bärlund ny rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har valt en ny rektor.

Professor, doktor i juridik och ekonomie magister Johan Bärlund innehar professuren i nordisk rätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet och har jobbat vid fakulteten i över 30 år. Han är också docent i civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet och docent i handelsrätt vid Hanken.

Johan Bärlund. Bild: SPT/Helsingfors universitet/Linda Tammisto

Bärlund har länge arbetat för svensk- och tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet och är också stiftande medlem av Helsingfors universitets Lärarakademi.

Bärlunds nordiska profil är genomgående i hans vetenskapliga produktion. Johan Bärlund tillträder 1 augusti och hans mandatperiod sträcker sig till 2022.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03