Johan Bärlund ny rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har valt en ny rektor.

Professor, doktor i juridik och ekonomie magister Johan Bärlund innehar professuren i nordisk rätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet och har jobbat vid fakulteten i över 30 år. Han är också docent i civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet och docent i handelsrätt vid Hanken.

Johan Bärlund. Bild: SPT/Helsingfors universitet/Linda Tammisto

Bärlund har länge arbetat för svensk- och tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet och är också stiftande medlem av Helsingfors universitets Lärarakademi.

Bärlunds nordiska profil är genomgående i hans vetenskapliga produktion. Johan Bärlund tillträder 1 augusti och hans mandatperiod sträcker sig till 2022.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00