Jobbet på Nationalmuseum i Stockholm slut – Arell går till Fotografiska

Berndt Arell rekryterades till Nationalmuseum i Stockholm från Svenska kulturfonden. Han stannar kvar i Stockholm men kommer att ansvara för stora utställningsprojekt för Fotografiska också i New York och London. Bild: Nationalmuseum/Sanna Sjöswärd

Berndt Arell fick inte jobbet som chef för Nationalmuseum i Stockholm förlängt. Nu är det klart att han vid årsskiftet i stället börjar på Fotografiska museet. – Det här känns bättre och naturligare för mig, säger han.

STOCKHOLM I somras blev det klart att finlandssvenska Berndt Arell inte får en tilläggsoption på tre år som chef för svenska Nationalmuseum, och att han därmed efter sex år lämnar posten.

I veckan har han avtackats och han meddelar nu själv att han efter årsskiftet börjar på Fotografiska. Där ska han ansvara för stora utställningsprojekt i Stockholm och också i New York och London, dit det privatägda museet utvidgar och öppnar i slutet av 2018.

Arell säger till HBL att det nya uppdraget innebär att han går tillbaka till samtidskonstens värld. Han har bland annat varit chef för Kiasma i Helsingfors.

Till Nationalmuseum rekryterades han från Svenska kulturfonden.

– Fotografiska är också en organisation som jobbar lite annorlunda och reagerar snabbt på sådant som händer. Det kommer att kännas bra att kunna vara lyhörd för det som händer nu. Det känns som en jättestor fördel.

Nationalmuseum är statligt, medan Fotografiska drivs som ett aktiebolag och har ofta lyfts fram som exempel på ett privat – om än inte helt okontroversiellt – museum som bär sig.

– Den snabba pulsen är en förutsättning som gör att publiken kommer igen, säger Arell.

Missar öppningen

Det har tidvis stormat kring Berndt Arell och hans chefskap på Nationalmuseum. Det har bland annat gällt ett sponsoravtal med BMW där en förundersökning om mutbrott inleddes efter att han hade använt bilen privat – undersökningen lades senare ner.

Facket igen har kritiserat Arell för att ha rekryterat en vän till en chefspost – Arell har nekat till att det skulle ha funnits jävsproblematik.

– Lite ledsamt är det att inte vara med om öppningen som jag jobbat med i sex år, men det är ett tidsbundet uppdrag och då vet man att det kan ta slut, säger Berndt Arell.

Nationalmuseum har varit stängt sedan 2013 och genomgår en stor renovering för att öppna igen 2018.

Du hade gärna fortsatt?

– Det här känns bättre och naturligare för mig, säger Arell om sitt nya uppdrag på Fotografiska.

Enligt honom är sex år på ett ställe en bra tid, och enligt den ursprungliga renoveringsplanen skulle Nationalmuseum ha hunnit öppna under hans chefskap.

Berndt Arell är i alla fall till en början "knuten till Fotografiska" som museet har valt att formulera det. Enligt Arell handlar det om att han nästa år också kommer att ha en del andra uppdrag.

Fotografiska är ett privatägt museum. Bild: Gustav Mårtensson

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning