Jobben avgör välfärden

Om nästa regering misslyckas med att genomföra reformer kommer Finland att halka ännu längre efter övriga Norden.

Antalet nya arbetstillfällen har under de senaste åren ökat i takt med konjunkturen. Det betyder samtidigt att det från och med nu blir svårare att skapa fler jobb eftersom högkonjunkturen hålle...