Jobbar man inte för både finska och svenska sjunker hela båten till sist

Bild: Wilfred Hildonen

Det var på svenska dagen 2007 jag hörde modersmålets sång för första gången. Vi sjöng den i brigaden vilket gav mig kalla kårar och det var någonting oerhört fint att man hade en egen sång för att hedra sitt modersmål.

Svenska dagen firas i morgon och dagen är säkert viktig för de flesta som läser denna text. Modersmålet är en väsentlig del av människans identitet och det känns mycket kränkande ifall någon ifrågasätter språkets betydelse, vikt eller nytta. Förnekar man språket, förnekar man människans värde. Majoriteten har svårt att förstå denna känsla, eftersom det mycket sällan är majoritetens språk som blir ifrågasatt.

Ännu för 13 år sedan visste jag nästan ingenting om Svenskfinland och jag hade starka förutfattade meningar om finlandssvenskar och om Finlands tvåspråkighet. Jag sade saker då som jag inte längre skulle säga med den kunskapen jag har i dag.

Jag pratade svenska för första gången med en finlandssvensk när jag gick genom porten till Dragsvik. Det var första gången som jag själv var i minoritet och förstod att Svenskfinland på riktigt är en helt egen värld som hittills hade varit gömd för mig. Det var dock allt annat än lätt eftersom 19-åriga pojkar inte alltid är de mest pedagogiska av sig.

I Dragsvik insåg jag vad det svenska språket betyder för finlandssvenskarna. Det var på svenska dagen 2007 när jag hörde modersmålets sång för första gången. Vi sjöng den i brigaden vilket gav mig kalla kårar och det var någonting oerhört fint att man hade en egen sång för att hedra sitt modersmål.

Min studietid vid Svenska social- och kommunalhögskolan är full av goda minnen, men en händelse kommer jag ihåg speciellt väl. Vi satt i festlokalen Kupolen i nya studenthuset och då tog sångledaren in en sång som hette "Gör mig till finlandssvensk" och hon ville ändra ordet "mig" till "Jaan". Det var häftigt när tiotals personer runtomkring mig sjöng att de vill göra mig till finlandssvensk. Då var jag oerhört stolt över mig själv att de tusentals timmar som jag hade använt för språkinlärning och de miljontals, ofta pinsamma språkfel, som det krävdes hade fört mig till den här punkten. Det var också ett tecken för mig att jag hade blivit accepterad.

Är det över huvud taget möjligt att bli finlandssvensk som vuxen? Svenskan har blivit en oskiljaktig del av mitt liv och jag pratar svenska varenda dag på jobbet, med vänner och inom familjen, men är jag fortfarande en finskspråkig som pratar svenska flytande?

Hur har det svenska språket påverkat min finskspråkiga identitet? Om det finns en sak som jag har lärt mig av de svenskspråkiga är det att uppskatta mitt eget modersmål. Jag har fattat att finskan inte heller är en självklarhet utan globalt sett är finskan ett ännu mindre språk än svenskan. Finskan och svenskan är i samma båt och jobbar man inte för båda språken sjunker hela båten till sist.

För mig har det svenska språket ända från militären symboliserat hopp: i morgon gör jag mindre fel än i dag. Med tanke på hur lite svenska jag pratade i början av militären var det helt otroligt att jag bara två år senare började studera statskunskap på svenska. Språkinlärningen har skett med hjälp av andra människor. Jag vill tacka alla de tusentals svenskspråkiga som har pratat svenska med mig och fungerat som min lärare under de senaste 13 åren.

Därför har det alltid varit svårt för mig att förstå hopplösheten och rädslan inför framtiden som finns närvarande inom Svenskfinland: språkets ställning är på väg att bli sämre och det är lite vi kan göra åt saken. Det kan jag inte skriva under eftersom jag ser många saker som är på bättringsvägen och dessutom finns det många möjligheter som var och en kan göra.

Under svenska dagen kan det vara bra att påminna oss om att svenskan också är viktig för många finskspråkiga finländare. I mitt jobb ser jag varje dag hur finskspråkiga berättar sina inspirerande historier på svenska i skolor runtom i Finland. Dessutom finns det hundratals svensklärare som gör ett fint arbete varje dag för att väcka elevernas entusiasm för att lära sig svenska.

Jaan Siitonen, projektledare, Språkambassadörerna

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning