Jobba som företagare utan att förlora stöd

Merja Forsström vid Nylands TE-byrå har redan svarat på flera frågor från personer som är intresserade av att grunda eget företag. Bild: Cata Portin

Då förvärvsarbete inte räcker till för alla uppmuntrar politikerna till företagsamhet, något som hittills varit strikt reglerat för de arbetslösa.

– Våra förordningar har varit mycket strikta hittills – om man har inkomster men inte har ett anställningsförhållande eller tjänsteförhållande har vi betraktat en som företagare. För en nybliven företagare har det varit svårt att bevisa att det varit frågan om en bisyssla i och med att vi inte har tagit ställning till hur mycket en person tjänar utan hur mycket de jobbar, säger servicechef Merja Forsström vid Nylands TE-byrå.

En färsk förändring till lagen om utkomstskydd uppmuntrar arbetslösa arbetssökande att grunda nya företag eller jobba som egenföretagare. Lagändringen har väckt intresse och Forsström ser att den kan lösa vissa problem och uppmuntra personer som övervägt att bli företagare att faktiskt grunda eget och testa om affärsidén är värd att jobba vidare med.

TE-byrån utvärderar inte affärsidéer

En person som anmält sig som arbetslös arbetssökande och vill inleda företagsverksamhet får arbetslöshetsstöd i fyra månader. TE-byrån vill ha en utredning om företagets verksamhet för att kunna slå fast när företagandet har inletts, oftast är det dagen då företaget tagits in i skatteförvaltningens register.

– Vi tar inte ställning till något annat än datumet då perioden på fyra månader börjar, säger Forsström.

TE-byrån ger ett utlåtande, som gäller i fyra månader, till FPA och den instans som betalar personens dagspenning. Om personen efter testperioden fortfarande lyfter arbetslöshetsstöd görs en ny utredning och en bedömning om företagandet kan betraktas som en bisyssla eller ett heltidsjobb. Inkomsterna från företagandet tas i beaktande i mängden stöd som betalas ut. Om verksamheten uppfyller kriterierna för en heltidssysselsättning upphör stödet.

– Efter att ha utnyttjat chansen en gång måste man antingen ta emot ett jobb eller vara företagare på heltid för att kunna upprepa försöket, säger Forsström.

Hon påpekar att en person som inleder en företagandeperiod måste ändå vara förberedd att ta emot jobb.

– Och precis som förut följer olika sanktioner om man inte tar emot jobbet.

Förvränger inte konkurrensen

I slutet av 2016 sammanställde Akavas Maria Löfgren och Företagarna i Finlands Harri Hellstén en utredning om arbetslöshetsskyddet för egenföretagare. Lagändringen utgår från de slutsatser som rapporten kommit fram till.

– Fyra månader är å ena sidan tillräckligt lång tid för att det ska vara möjligt att bedöma hur omfattande sysselsättningen har varit men å andra sidan tillräckligt kort tid för att arrangemanget inte förvränger konkurrensen, säger Joni Rehunen, specialsakkunnig vid Arbets- och näringsministeriet.

Rehunen säger att avsikten är att förmånen stöder individens sysselsättning och inte fungerar som ett företagsstöd. De som grundar sitt företag vid sidan av sitt huvudsakliga jobb eller studier på heltid behöver inte bevisa att företaget är en bisyssla. I praktiken handlar det om att samtidigt med företagandet förvärvsarbeta eller studera i minst sex månader.

– Vi vill att situationen blir lättare och mer förutsägbar för den arbetslösa personen. I fortsättningen kan man efter fyra månader redovisa hur mycket arbete företaget kräver och det underlättar givetvis också TE-byråns arbete. Vi upplever att lagförändringen klargör situationen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning