Jobba lite? Betala lite?

Grafikern Kasper Strömman gav svar på tal på sin blogg när ministeriet ville att han skulle jobba gratis. Bild: Cata Portin

Tänk dig att du är tandläkare, kock eller barberare och får ett mejl från en tjänsteman på ett finskt ministerium om en konferens som ministeriet ordnar i samarbete med ett FN-organ. Du ombeds medverka i ett seriöst internationellt evenemang i egenskap av utövare av ditt yrke – göra en rotfylllning, koka en soppa, klippa ett hår. Mejlet avslutas så här: "Tyvärr kan vi inte betala något särskilt arvode (erityistä palkkaa) för ditt uppdrag – en du får delta i måltiderna under evenemanget – och den synlighet du får inom ramen för detta evenemang är särdeles stor".

Strunt. Sånt händer – än så länge – bara konstnärer och författare. Undervisnings- och kulturministeriet arrangerar tillsammans med UNESCO ett pressfrihetsseminarium i Finlandia-huset i maj. Eftersom en av deltagarna är en tunisisk serietecknare som ska dokumentera seminariet i serieform, tyckte man på vårt ministerium (fru minister Grahn-Laasonens ministerium) att det skulle vara en charmant idé att också någon inhemsk förmåga skulle teckna live under seminariet. Mot kost och synlighet, utan "erityistä palkkaa", det vill säga utan lön/arvode.

De tillfrågade, grafikern och bloggaren Kasper Strömman och serietecknaren Kaisa Leka – båda meriterade och välkända inom sitt område – tyckte att anbudet var egendomligt för att komma, som Strömman uttryckte saken "från finska staten", så de berättade om det i sin blogg respektive på Facebook.

Jag ringer upp ministeriet för att kolla hur man tänkt. Vi har trots allt att göra med det ministerium där någon kunskap om konstnärers arbetsvillkor ännu borde ligga och skräpa i knutarna. Efter att ha talat med två informatörer som synbarligen inte vet vad de borde säga, får jag tag på kulturrådet Zabrina Holmström, som olyckligt bedyrar att det inte alls, någonsin, är undervisnings- och kulturministeriets vana att inte betala ut arvoden. Hon talar länge och varmt om vilket fint seminarium det ska bli, och om hur yttrandefrihet är en fin sak. Och försöker förklara att mejlet med anbudet om "ei erityistä palkkaa" var missvisande, olyckligt formulerat och att de tillfrågade borde ha förstått att de nog i alla fall kan fråga om de inte kunde få lite betalt också.

Pia Ingström Litteraturredaktör

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning